Değişken Kullanımına Örnekler

Değişkenlerin kullanımına alışmak adına bir kaç örnek yapalım. İlk örneğimiz yaş hesaplama ;

Formumuza bir tane textbox ekliyoruz buraya kullanıcı doğduğu yılı girecek, bir de buton ve label ekliyoruz.
Şu kodları gerekli şekilde(click event isimden dolayı farklılık gösterir) işliyoruz.

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
short buYil = Convert.ToInt16(DateTime.Now.Year); // simdiki yılı aldığımız için short ile değişkenimizi tanımlayabiliriz.private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
short dogumYili = Convert.ToInt16(txtDogumYili.Text); /* burada textboxa girilen dogum yilini ToInt16 ile short tipine çeviriyoruz ki short tipinde ki dogumYili değişkenimizin içine koyabilelim */
byte yas; //yas da max 255 ile sınırlı byte ile rahatlıkla tanımlanabilir.
yas = Convert.ToByte(buYil - dogumYili); // burada sonucu yine byte a ceviriyoruz
lblSonuc.Text = yas.ToString(); // bu sefer de label da gösterebilmek için yasi ToString ile metine çeviriyoruz
}
}

Okumaya devam et

Reklamlar

Değişkenler ve Tipleri

Hemen hemen bütün programlama dillerinde kullanılan hatta muhakkak olması gereken ve programın anlaşılırlık,kolaylık gibi özellikleri için kullandığımız kelime veya kelime gruplarıdır. Çok uzun bir cümle oldu yani ; değişkenler adı üstünde değişken olan sayı veya bir text olabilir. Bir örnekle sanırım daha iyi anlaşılır. Fakat ondan önce biraz değişken tiplerinden bahsetmek isterim.

Bunlar tamsayı olanlar:

Bit__ _____Yazılış __________Değer Aralığı

8                     byte                         0 – 255
8                    sbyte                        -128 – 127

16                  short                        -32768-32767
16                 ushort                       0 – 65535

32                   int                            -2.147.483.648 – 2.147.483.647
32                 uint                            0 – 4.294.967.295

64                 long                          -9.223.372.036.854.775.808 – 9……….807
64               ulong                         0 – 18.446.744.073.709.551.615

Okumaya devam et

C#’da Ramdom(Rastgele) Sayı Üretmek

Bu konuyu anlatırken küçük bir buton yakalama oyunu ile örneklemek istiyorum.
Yeni form yarattıktan sonra forma bir de buton ekliyoruz.
Ve butonun olaylarına geçerek Mouse Enter olay(event)ına şu kodları giriyoruz :

Random Rastgele = new Random();
button1.Left = Rastgele.Next(1, 501);
button1.Top = Rastgele.Next(1, 501);//©csharpturkcesi

Ve butonun Click olayına da şunu yazabilirsiniz :

Okumaya devam et

C#’da MessageBox’ın özellikleri

Message Box çok kullandığımız bileşenlerden biridir. Daha önce şuradaki derste message box’ı kullanmıştık fakat varsayılan özellikleri ile kullanmıştık. Şimdi ise message box’ı biraz daha kendimize göre dizayn edeceğiz.

Öncelikle yeni bir form açıp Bir tane buton ekliyoruz. Sonra Button’un Click olayına Kodlarımızı yazacağız. Yani tıklandığında bir mesaj box gelmesini istiyoruz.

Şu kodları Click olayına yazıyoruz.

MessageBox.Show("DENEME","başlık", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Information, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign);

Okumaya devam et

C#’da Zaman ve Tarih Uygulamaları,Timer Kullanımı

Bu derste C# da kullanılan saat ve tarih formatlarından biraz bahsedip ufak bir uygulama ile aradaki farkları inceleyeceğiz. Bir de timer’ın kullanımından bahsedeceğim.

Öncelikle Visual Studio’yu açıp yeni bir form oluşturuyoruz.

10 tane sola 10 tane de sağa resimdeki gibi label ekliyoruz. İsterseniz sadece 10 tane de kullanabilirsiniz , ben görsel açıdan düzgün olması için 20 tane kullandım. Bir de button ekliyoruz.

Okumaya devam et