Diziler Nedir ? C#’da Nasıl Kullanılır ?

Diziler çok sayıda değişkene atılması gereken verilerin kolay yoldan atılması ve geri okunması için kullanılır. Mesela çok sayıda aynı tip değişken oluşturmak istediğimizi düşünün:

string ogrenciAdi1; string ogrenciAdi2; string ogrenciAdi3; string ogrenciAdi4;...................string ogrenciAdin;   şeklinde bir sürü veri girişi yapmamız gerekecekti işte bunu önlemek için diziler devreye girer. Bu her programlama dilinde vardır. Kullanımı da değişken oluşturmaya benzer;

tip [] diziIsmi = new tip [adet];

En baştaki n sayıda öğrenci adı değişken tanımlamalarımızı dizi ile çok kolay yaparız ;

string [] ogrenciAdlari = new string [n];

Burada n istediğiniz büyüklükte bir sayı olabilir. Tabii bunu her zaman kullanacağınız kadar açmalısınız ki program çalışırken RAM’de çok miktarda yer işgal etmesin. 

Dizide tanımlanmış herbir değişkenin sıra numarasına index denir. Dizideki o elemana ulaşmak için bu indexleri kullanırız. Yani okurken veya yazarken.

degiskenismi = diziIsmi[index]; şeklinde olmalıdır.

Okumaya devam et

Reklamlar

C#’da while ve do-while döngüleri

Sınavlarım yüzünden epeydir yazamıyordum. Bu yazımda while ve do-while döngüsünden biraz bahsedeceğim. Örneklerle açıklamaya çalışalım.

while döngüsü

while döngüsünde eğer yazdığımız koşul sağlanıyorsa dönmeye devam eder. Ne zaman ki koşul false(yanlış) değer döndürürse o zaman döngü sonlanır.

şablonu şu şekildedir;
while(koşul)
{
yapılacak işler;
}

Hemen bir örnekle açıklayalım;
Yeni bir forma bir tane ListBox ve bir tane de button ekleyelim.
Kodlarımızı butonun Click olayına yazıyoruz:

Okumaya devam et

C#’da For Döngüsü

Döngüler bütün programlama dillerinde olduğu gibi tekrar eden bazı verileri veya kodları tek tek hepsini yazmak yerine bir kaç satırlık döngü kodları ile bütün verileri veya kodları oluşturmak için kullanılır. C#’da kullanım şekline geçmeden önce önceki bilgilerimizle döngüye neden ihtiyaç duyarız onu biraz daha anlatalım.

Örneğin; formumuzda bir ComboBox var diyelim ve bunun içerisine doğum yılı koymak istiyoruz ve bunun için her yılı ayrı ayrı Combobox‘a elle girmek çok saçma ve bunu yapan bir programcı olamaz zaten. İşte tam bu anda döngüler programcının imdadına yetişiyor. Ve sadece iki satırlık bir kod ile günümüzden yaşayan en yaşlı insanın yaşına kadar doğum yıllarını bu ComboBox’a koyabiliriz. Lafı fazla uzatmadan formatlara,kurallara ve örneklere geçelim…

for(değişken; koşul; artım)
{
YapilacakIs();
}

Hemen bunu bahsettiğimiz ComboBox örneğimize aktaralım :

Okumaya devam et

Operatörler ve Karar Yapıları (if, switch-case)

Herhangi bir programı yazarken, programda karşılaştırma veya bir işleme karşılık başka bir işlem gerçekleştirilmesini sağlamak isteyebiliriz. Bunun için de karar yapılarını kullanabiliriz. Bu yapıları kurarken çeşitli operatörleri kullanabiliriz. Bunlar şu şekilde kodlar içerisinde kullanılabilir:

İlişkisel Operatörler

==   Eşittir.
!=    Eşit değildir.
<     Büyüktür.
>     Küçüktür.
>=    Büyüktür veya eşittir.
<=    Küçüktür veya eşittir.

İlişkisel operatörleri genellikle if ile kullanılır. If ‘ i de küçük bir örnekle açıklamış olalım. Yani kullanıcıdan textbox’a girilen bir sayıyı bulmasını isteyen bir uygulama olsun. Uygulamanın design kısmında bir textbox ve bir de buton bulunsun. Butonun click event kodu da şu şekilde olacak ;

byte tahminEdilecekSayi = 13;
byte tahminEdilenSayi = Convert.ToByte(TextBox1.Text);
if (tahminEdilecekSayi == tahminEdilenSayi)
MessageBox.Show("Tebrikler, tahmininiz doğru.")
else
MessageBox.Show("Bilemediniz.");

Okumaya devam et

Değişken Kullanımına Örnekler

Değişkenlerin kullanımına alışmak adına bir kaç örnek yapalım. İlk örneğimiz yaş hesaplama ;

Formumuza bir tane textbox ekliyoruz buraya kullanıcı doğduğu yılı girecek, bir de buton ve label ekliyoruz.
Şu kodları gerekli şekilde(click event isimden dolayı farklılık gösterir) işliyoruz.

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
short buYil = Convert.ToInt16(DateTime.Now.Year); // simdiki yılı aldığımız için short ile değişkenimizi tanımlayabiliriz.private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
short dogumYili = Convert.ToInt16(txtDogumYili.Text); /* burada textboxa girilen dogum yilini ToInt16 ile short tipine çeviriyoruz ki short tipinde ki dogumYili değişkenimizin içine koyabilelim */
byte yas; //yas da max 255 ile sınırlı byte ile rahatlıkla tanımlanabilir.
yas = Convert.ToByte(buYil - dogumYili); // burada sonucu yine byte a ceviriyoruz
lblSonuc.Text = yas.ToString(); // bu sefer de label da gösterebilmek için yasi ToString ile metine çeviriyoruz
}
}

Okumaya devam et

Değişkenler ve Tipleri

Hemen hemen bütün programlama dillerinde kullanılan hatta muhakkak olması gereken ve programın anlaşılırlık,kolaylık gibi özellikleri için kullandığımız kelime veya kelime gruplarıdır. Çok uzun bir cümle oldu yani ; değişkenler adı üstünde değişken olan sayı veya bir text olabilir. Bir örnekle sanırım daha iyi anlaşılır. Fakat ondan önce biraz değişken tiplerinden bahsetmek isterim.

Bunlar tamsayı olanlar:

Bit__ _____Yazılış __________Değer Aralığı

8                     byte                         0 – 255
8                    sbyte                        -128 – 127

16                  short                        -32768-32767
16                 ushort                       0 – 65535

32                   int                            -2.147.483.648 – 2.147.483.647
32                 uint                            0 – 4.294.967.295

64                 long                          -9.223.372.036.854.775.808 – 9……….807
64               ulong                         0 – 18.446.744.073.709.551.615

Okumaya devam et

C#’da Ramdom(Rastgele) Sayı Üretmek

Bu konuyu anlatırken küçük bir buton yakalama oyunu ile örneklemek istiyorum.
Yeni form yarattıktan sonra forma bir de buton ekliyoruz.
Ve butonun olaylarına geçerek Mouse Enter olay(event)ına şu kodları giriyoruz :

Random Rastgele = new Random();
button1.Left = Rastgele.Next(1, 501);
button1.Top = Rastgele.Next(1, 501);//©csharpturkcesi

Ve butonun Click olayına da şunu yazabilirsiniz :

Okumaya devam et

C#’da MessageBox’ın özellikleri

Message Box çok kullandığımız bileşenlerden biridir. Daha önce şuradaki derste message box’ı kullanmıştık fakat varsayılan özellikleri ile kullanmıştık. Şimdi ise message box’ı biraz daha kendimize göre dizayn edeceğiz.

Öncelikle yeni bir form açıp Bir tane buton ekliyoruz. Sonra Button’un Click olayına Kodlarımızı yazacağız. Yani tıklandığında bir mesaj box gelmesini istiyoruz.

Şu kodları Click olayına yazıyoruz.

MessageBox.Show("DENEME","başlık", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Information, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign);

Okumaya devam et