Sayisal Loto Sayı Üretme Aracı

Uzun zamandan sonra yazmaya vakit bulabildim. Bu sefer de ufak bir Sayısal loto aracı yaptım ve ayrıntılarıyla burada paylaşacağım. Ayrıca resimde gördüğünüz üzere titret butonu da MSN de kullandığımız titreşime benzetmeye çalıştım tahmin sırasında şansınızı etkilemek için 😉 Çok konuşmadan anlatıma geçiyorum.


Okumaya devam et

Reklamlar

C#’da while ve do-while döngüleri

Sınavlarım yüzünden epeydir yazamıyordum. Bu yazımda while ve do-while döngüsünden biraz bahsedeceğim. Örneklerle açıklamaya çalışalım.

while döngüsü

while döngüsünde eğer yazdığımız koşul sağlanıyorsa dönmeye devam eder. Ne zaman ki koşul false(yanlış) değer döndürürse o zaman döngü sonlanır.

şablonu şu şekildedir;
while(koşul)
{
yapılacak işler;
}

Hemen bir örnekle açıklayalım;
Yeni bir forma bir tane ListBox ve bir tane de button ekleyelim.
Kodlarımızı butonun Click olayına yazıyoruz:

Okumaya devam et

Değişkenler ve Tipleri

Hemen hemen bütün programlama dillerinde kullanılan hatta muhakkak olması gereken ve programın anlaşılırlık,kolaylık gibi özellikleri için kullandığımız kelime veya kelime gruplarıdır. Çok uzun bir cümle oldu yani ; değişkenler adı üstünde değişken olan sayı veya bir text olabilir. Bir örnekle sanırım daha iyi anlaşılır. Fakat ondan önce biraz değişken tiplerinden bahsetmek isterim.

Bunlar tamsayı olanlar:

Bit__ _____Yazılış __________Değer Aralığı

8                     byte                         0 – 255
8                    sbyte                        -128 – 127

16                  short                        -32768-32767
16                 ushort                       0 – 65535

32                   int                            -2.147.483.648 – 2.147.483.647
32                 uint                            0 – 4.294.967.295

64                 long                          -9.223.372.036.854.775.808 – 9……….807
64               ulong                         0 – 18.446.744.073.709.551.615

Okumaya devam et

C#’da Ramdom(Rastgele) Sayı Üretmek

Bu konuyu anlatırken küçük bir buton yakalama oyunu ile örneklemek istiyorum.
Yeni form yarattıktan sonra forma bir de buton ekliyoruz.
Ve butonun olaylarına geçerek Mouse Enter olay(event)ına şu kodları giriyoruz :

Random Rastgele = new Random();
button1.Left = Rastgele.Next(1, 501);
button1.Top = Rastgele.Next(1, 501);//©csharpturkcesi

Ve butonun Click olayına da şunu yazabilirsiniz :

Okumaya devam et

C# ve .NET Framework

C# Nedir ?

C#(si şarp) basit, modern, genel-amaçlı, nesneye yönelik programlama dili olarak Microsoft tarafından tasarlanmıştır. Yine Microsoft’un  geliştirmiş olduğu .NET platformu için geliştirilmiş yeni nesil bir programlama dildir. Özellikle nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en aktif programlama dillerinden biridir ki .NET platformunda 40’ın üzerinde programlama dili kullanılabilir. Okumaya devam et