C#’da Birim Çevirici Uygulaması

Biraz dandik bir uygulama oldu fakat bunu çok eskiden yapmıştım. Aynen paylaşayım dedim çünkü biliyorum ki size de katkısı olacaktır.
Uygulama birimleri birbirine dönüştürebilmek için oluşturuldu. Sıcaklık ve Ağırlık birimlerini ayrıca logaritma kosinüs tanjant gibi matematik hesaplamaları da mevcut.


Okumaya devam et

Reklamlar

C# string Sınıfının Method ve Özellikleri

stringuygulamalariÖncelikle uygulamadan önce biraz teorik olarak bahsedelim. String daha öncede bahsettiğimiz gibi yazı karakterlerinin saklanması için kullandığımız  bir veri türüdür. Biz bu tip ile oluşturduğumuz değişkenlerimizde bu sınıfa ait birçok method ve özellikle ile karşılaşırız. Öncelikle en çok kullandıklarımızdan başlamak istiyorum. String ile bir değişken oluşturuyoruz bunun üzerinden örneklere devam edeceğim.

string mesaj = "Enes Taha SELEK";
bool SelekleBitiyor = mesaj.EndsWith("SELEK");

dediğimiz zaman SelekleBitiyor değişkenimizden true döner. Zaten methodumuzun çalışmasını ismindende anladığınız gibi string ne ile bitiyor ona bakar ve sonucunda boolen bir değer yani true yada false döndürür.

string mesaj = "Enes Taha SELEK";
bool EnesleBitiyor = mesaj.StartsWith("Enes");

burada da Enes ile başlıyor mu onu doğrulatabiliyoruz. Dönüşümüz true olacaktır.
Okumaya devam et

Sayisal Loto Sayı Üretme Aracı

Uzun zamandan sonra yazmaya vakit bulabildim. Bu sefer de ufak bir Sayısal loto aracı yaptım ve ayrıntılarıyla burada paylaşacağım. Ayrıca resimde gördüğünüz üzere titret butonu da MSN de kullandığımız titreşime benzetmeye çalıştım tahmin sırasında şansınızı etkilemek için 😉 Çok konuşmadan anlatıma geçiyorum.


Okumaya devam et

C#’da For Döngüsü

Döngüler bütün programlama dillerinde olduğu gibi tekrar eden bazı verileri veya kodları tek tek hepsini yazmak yerine bir kaç satırlık döngü kodları ile bütün verileri veya kodları oluşturmak için kullanılır. C#’da kullanım şekline geçmeden önce önceki bilgilerimizle döngüye neden ihtiyaç duyarız onu biraz daha anlatalım.

Örneğin; formumuzda bir ComboBox var diyelim ve bunun içerisine doğum yılı koymak istiyoruz ve bunun için her yılı ayrı ayrı Combobox‘a elle girmek çok saçma ve bunu yapan bir programcı olamaz zaten. İşte tam bu anda döngüler programcının imdadına yetişiyor. Ve sadece iki satırlık bir kod ile günümüzden yaşayan en yaşlı insanın yaşına kadar doğum yıllarını bu ComboBox’a koyabiliriz. Lafı fazla uzatmadan formatlara,kurallara ve örneklere geçelim…

for(değişken; koşul; artım)
{
YapilacakIs();
}

Hemen bunu bahsettiğimiz ComboBox örneğimize aktaralım :

Okumaya devam et

Operatörler ve Karar Yapıları (if, switch-case)

Herhangi bir programı yazarken, programda karşılaştırma veya bir işleme karşılık başka bir işlem gerçekleştirilmesini sağlamak isteyebiliriz. Bunun için de karar yapılarını kullanabiliriz. Bu yapıları kurarken çeşitli operatörleri kullanabiliriz. Bunlar şu şekilde kodlar içerisinde kullanılabilir:

İlişkisel Operatörler

==   Eşittir.
!=    Eşit değildir.
<     Büyüktür.
>     Küçüktür.
>=    Büyüktür veya eşittir.
<=    Küçüktür veya eşittir.

İlişkisel operatörleri genellikle if ile kullanılır. If ‘ i de küçük bir örnekle açıklamış olalım. Yani kullanıcıdan textbox’a girilen bir sayıyı bulmasını isteyen bir uygulama olsun. Uygulamanın design kısmında bir textbox ve bir de buton bulunsun. Butonun click event kodu da şu şekilde olacak ;

byte tahminEdilecekSayi = 13;
byte tahminEdilenSayi = Convert.ToByte(TextBox1.Text);
if (tahminEdilecekSayi == tahminEdilenSayi)
MessageBox.Show("Tebrikler, tahmininiz doğru.")
else
MessageBox.Show("Bilemediniz.");

Okumaya devam et

Değişken Kullanımına Örnekler

Değişkenlerin kullanımına alışmak adına bir kaç örnek yapalım. İlk örneğimiz yaş hesaplama ;

Formumuza bir tane textbox ekliyoruz buraya kullanıcı doğduğu yılı girecek, bir de buton ve label ekliyoruz.
Şu kodları gerekli şekilde(click event isimden dolayı farklılık gösterir) işliyoruz.

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
short buYil = Convert.ToInt16(DateTime.Now.Year); // simdiki yılı aldığımız için short ile değişkenimizi tanımlayabiliriz.private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
short dogumYili = Convert.ToInt16(txtDogumYili.Text); /* burada textboxa girilen dogum yilini ToInt16 ile short tipine çeviriyoruz ki short tipinde ki dogumYili değişkenimizin içine koyabilelim */
byte yas; //yas da max 255 ile sınırlı byte ile rahatlıkla tanımlanabilir.
yas = Convert.ToByte(buYil - dogumYili); // burada sonucu yine byte a ceviriyoruz
lblSonuc.Text = yas.ToString(); // bu sefer de label da gösterebilmek için yasi ToString ile metine çeviriyoruz
}
}

Okumaya devam et